Цените на земята в Добричко стигат 3 000 лв. за декар