Обезщетение от 5 милиона затваря устата на Антония Петрова