СЕМЕЙСТВОТО, МЛЕЧНИТЕ МУСТАЦИ И ЗЕЛЕНАТА ДЕТЕЛИНА (правила на играта)