Волейболната лига се бори за увеличаване на бюджета