Туристическия бизнес осигурява работа на 170 000 души