Трогателен дар! Бивш политзатворник стана лечител! Заради вълшебните си ръце "Доктор" Мончо получи нова къща от излекуван грък