Великобритания - раят на любителите на луксозни стоки