Петев си доведе помощник и лекар от България в Динамо