Официално становище на Samsung във връзка със Samsung Galaxy Note7