Григор Фиданов: Да приемем испанския модел 6 месеца работа- 6 месеца обезщетение на борсата