Този мъж изучава 35 г. мозъка на убийците. Ето какво откри