Устройственият правилник на националния център за спешна медицина е готов