Кръгла маса за опазване на културното наследство на Бургаски регион събра представители на институциите