Отстъпки и бонуси привличат притежателите на кредитни карти