Великобритания отхвърли предложението възрастните хора да завещават жилищата си своите внуците си