Британският режисьор Кен Лоуч се обяви за европейското сътрудничество