До 50% от общинските проекти за минерални води ще се финансират от държавата