Гранична полиция плаща 500 хил. лв. за превод за бежанците от пущу, урду и фарси