Компютърен специалист сравнява демокрацията у нас с тази в развитите страни в книгата "България. Версия 0.5”