Сделката между Nissan и Mitsubishi Motors бе одобрена от Европейската комисия