Благой Рагин: Малка и бедна България подготвя кадри за богата Европа