Безработицата в България е по-ниска от средната за ЕС