На 31-ви октомври изтича срокът за втората вноска върху два данъка и една такса