"Гражданската отговорност" няма да поскъпне заради по-високите такси на КФН