НОИ: Средният осигурителен доход за страната за август 2016 е 755 лева