"Еко и леко" за простотата и съвършенството с Георги Христов