16% от териториите на джихадистите вече не е под тяхно владение