Геополитически анализатор: Да помолим американците да ни дадат всички танкове, които имат