Езикът на тази жена е застрахован за 1.6 млн. долара