"ФНИ България" е отдал над 70% от офис център "Камбаните"