Костадинова и Кралев ще уважат награждаването на Елица Янкова