Неграмотният общински съветник в Пловдив вече е студент