95 деца са намерили подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Пловдив