Н. Зайчев участва в заседание на Комитета на регионите