20 цигулари от шест държави на “Недялка Симеонова”, най-малката е на 7 г.