Общините подадоха 925 проекта за инвестиции в инфраструктура по ПРСР