„Милост за приятелите“ -всеобхватна книга за прехода