Агенцията по рибарство е издала 1777 билетa за любителски риболов и 15 акта за нарушения