Австрия няма да изпраща военни за охрана на границите на България и Сърбия