Владимир Путин отменя визитата в Париж на 19 октомври