"Инициативата за социално израстване" и жените, на които помага или още една история за завръщане