12 500 места за бенефиса на ансамбъла, има още 2000 билета