Жената, която "възкръсна", за да победи с волята си