Лентата на обновен и разширен пенсионерски клуб прерязаха в Драгижево