Дешан: Франция в момента е на първо място в групата и трябва да остане там до края