Подобрение на икономическото доверие в Германия през октомври до 4-месечен връх