Между 1 000 и 3 000 лева е най-често използваният лимит по кредитна карта, сочи проучване