Младежкият откри годината с 22 школи, сред които и млад планинар