Общината се включва във финансирането на разкопките в Юнаците