Разглеждат промените в местните данъци и такси, през ноември